ஊட்டி மலை ரயில்

ஊட்டி மலை ரயில் – Ooty Malai Rail – ooty tourism

ஊட்டி மலை ரயில் ( ooty malai rail ) பயணம் ஊட்டி சுற்றுலாவில் (ooty tourism) ஒரு பகுதி ஆகும். நீலகிரி மலை தொடரில் ஊட்டி ( ooty tourism ) அமைந்துள்ளது. மலைகளின் அரசி என்று ஊட்டியை அழைக்கின்றனர். இந்த மலை... Read more »
ஊட்டி மலை ரயில்

Nilgiri Mountain Railway

Nilgiri Mountain Railway is very famous during travel to Ooty. About Ooty Ooty is one of most famous tourist place in Tamil Nadu. Ooty is also known as queen of hills station.... Read more »