ஊட்டி மலை ரயில்

Nilgiri Mountain Railway

About Ooty Ooty is one of most famous tourist place in Tamil Nadu.Ooty is also known as queen of hills station. If you visit to ooty don’t miss this Nilgiri mountain railway trip. Nilgiri Mountain... Read more »
ஊட்டி சுற்றுலா

ஊட்டி சுற்றுலா – Ooty tourist places in tamil – ooty tourism

ஊட்டி சுற்றுலா – Ooty tourist places இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க இருப்பது ஊட்டி சுற்றுலா ( ooty tourism ) தளங்களின் பட்டியல்.  ஊட்டி நீலகிரியில் அமைந்திருக்கும் ஒரு மலைத்தொடர் ஆகும் இது மலைகளின் அரசி ( Queen of hills )... Read more »