ஊட்டி தாவரவியல் பூங்கா – Ooty Thavaraviyal Poonga

ஊட்டி தாவரவியல் பூங்கா ஊட்டி தாவரவியல் பூங்கா (ooty thavaraviyal poonga) நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஊட்டியில் அமைந்துள்ளது. இந்தப் பூங்கா ஊட்டியில் மிகவும் முக்கியமான சுற்றுலாத் தலமாக விளங்குகிறது. ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் ஊட்டிக்கு வந்து செல்கின்றனர். ஊட்டி (ooty thavaraviyal... Read more »
ஊட்டி மலை ரயில்

ஊட்டி மலை ரயில் – Ooty Malai Rail – ooty tourism

ஊட்டி மலை ரயில் ( ooty malai rail ) பயணம் ஊட்டி சுற்றுலாவில் (ooty tourism) ஒரு பகுதி ஆகும். நீலகிரி மலை தொடரில் ஊட்டி ( ooty tourism ) அமைந்துள்ளது. மலைகளின் அரசி என்று ஊட்டியை அழைக்கின்றனர். இந்த மலை... Read more »
ஊட்டி மலை ரயில்

Nilgiri Mountain Railway

Nilgiri mountain railway started in the 1908 by British Government. This railway trip is very famous and most attracted item in the ooty trip. This railway controlled by southern railway. Nilgiri Mountain... Read more »
Peak View Kotagiri

Best places to visit in ooty and kodaikanal

In this post we will the best places to visit in ooty and kodaikanal. Ooty and kodaikanal are two main tourist places in Tamilnadu. Both these places are hills stations. There are... Read more »
ooty tourist places list

Ooty Tourist Places List

In this post we will see the Ooty tourist places list. Ooty is hill station in Tamil Nadu. Locate 86 km north of coimbatore and 128 km south of mysore. Ooty is... Read more »