ஊட்டி ஏரி

Ooty Tourist Place – Ooty Lake, History, Restruants, Shops, Hotels, Timing, Fees etc..,

ஊட்டி சுற்றுலா – Ooty Tour ஊட்டி ஏரி: சுற்றுலா என்றவுடன் தமிழ்நாட்டில் நம் நினைவுக்கு வருவது ஊட்டி ( Ooty ). ஊட்டி நீலகிரி மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ளது. சுற்றுலா பயணம் ( Ooty tour travel ) மிகவும் பிரபலமானவை. ஊட்டியில் பல... Read more »
ஊட்டி மலை ரயில்

ஊட்டி மலை ரயில் – Ooty Malai Rail – ooty tourism

ஊட்டி மலை ரயில் ( ooty malai rail ) பயணம் ஊட்டி சுற்றுலாவில் (ooty tourism) ஒரு பகுதி ஆகும். நீலகிரி மலை தொடரில் ஊட்டி ( ooty tourism ) அமைந்துள்ளது. மலைகளின் அரசி என்று ஊட்டியை அழைக்கின்றனர். இந்த மலை... Read more »
ஊட்டி மலை ரயில்

Nilgiri Mountain Railway

Nilgiri Mountain Railway is very famous during travel to Ooty. About Ooty Ooty is one of most famous tourist place in Tamil Nadu. Ooty is also known as queen of hills station.... Read more »
Peak View Kotagiri

Best places to visit in ooty and kodaikanal

In this post we will the best places to visit in ooty and kodaikanal. Ooty and kodaikanal are two main tourist places in Tamilnadu. Both these places are hills stations. There are... Read more »
ooty tourist places list

Ooty Tourist Places List

In this post we will see the Ooty tourist places list. Ooty is hill station in Tamil Nadu. Locate 86 km north of coimbatore and 128 km south of mysore. Ooty is... Read more »