இந்திய சுதந்திர தினம் – India suthanthira thinam – independence day in tamil

இந்திய சுதந்திர தினம் ( india suthanthira thinam) ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது.  1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் இருந்தது விடுதலை அடைந்த நாளை நாம் சுதந்திர தினமாக  ( India suthanthira thinam ) கொண்டாடுகிறோம்.... Read more »