கொடைக்கானல் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள்

கொடைக்கானல் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் – Best kodaikanal tourist places in tamil

இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க இருக்கும் தலைப்பு கொடைக்கானல் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் ‘Best kodaikanal tourist places in tamil’. தமிழ்நாட்டில் உள்ள சுற்றுலா இடங்களில் கொடைக்கானல் மிகவும் முக்கியமானவை.  வருடம் தோறும் லட்சக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் இங்கு வந்து செல்கின்றனர். கொடைக்கானலை... Read more »
கொடைக்கானல் தங்கும் விடுதி

கொடைக்கானல் தங்கும் விடுதி – Hotels in kodaikanal Tamil nadu

இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க இருக்கும் தலைப்பு  கொடைக்கானல் தங்கும் விடுதி ( hotels in kodaikanal Tamil Nadu ). தமிழ்நாட்டில் உள்ள சுற்றுலா இடங்களில் கொடைக்கானல் மிகவும் முக்கியமானவை. வருடம் தோறும் லட்சக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் இங்கு வந்து செல்கின்றனர். கொடைக்கானலை... Read more »
கொடைக்கானல் சுற்றுலா

கொடைக்கானல் சுற்றுலா – Kodaikanal Tourist Places – kodaikanal tourist places in tamil

கொடைக்கானல் சுற்றுலா கொடைக்கானல் சுற்றுலா ( Kodaikanal Tourist Places in Tamil ): இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க இருப்பது கொடைக்கானலில் உள்ள சுற்றுலா இடங்கள். தமிழ்நாட்டில் உள்ள சுற்றுலா இடங்களில் கொடைக்கானல் ( Kodaikanal ) மிகவும் முக்கியமானவை. வருடம் தோறும்... Read more »
Top 10 Restaurants in Kodaikanal

Top 10 Restaurants in Kodaikanal

Top 10 Restaurants in Kodaikanal In this post we will see the top 10 restaurants in Kodaikanal. Kodaikanal one of the most popular tourist places in Tamil Nadu. Tourist places are nice to... Read more »
Palani to Kodaikanal bus

Palani to Kodaikanal bus stop

Palani to Kodaikanal bus stop Palani to Kodaikanal bus stop: The road distance between palani and kodaikanal is 65 km. You can travel to kodaikanal from palani bus stand where Tamilnadu state... Read more »
Places to stay in Kodaikanal

Places to stay in kodaikanal

Places to stay in kodaikanal Kodaikanal one of the most popular tourist places in Tamil Nadu. Tourist places are nice to watch and Kodaikanal also referred as the “Princess of Hill Stations”.... Read more »
Places to visit in Kodaikanal

Mind-blowing Details About Kodaikanal Lake – Kodai Lake

Kodaikanal is one of the important tourist place in Tamilnadu. Kodaikanal is lies in the Palani hills range. When we think about the kodaikanal the first thing come to our mind is... Read more »
Berijam Lake

Berijam Lake Kodaikanal – Popular Tourist Spots in Kodaikanal

Berijam Lake Kodaikanal Berijam Lake is one of the most beautiful place in Kodaikanal. Kodaikanal is located in palani hills. Kodaikanal is the princess of hills station. Every year millions of people... Read more »
Places to visit in Kodaikanal

Places to visit in Kodaikanal

Places to visit in Kodaikanal Kodaikanal one of the most popular tourist places in Tamil Nadu. Tourist places are nice to watch and Kodaikanal also referred as the “Princess of Hill Stations”.... Read more »