இந்தியாவில் வெளியான முதல் பத்திரிக்கை – First Newspaper released in India

இந்தியாவில் வெளியான முதல் பத்திரிக்கை பெங்கால் கெஸட் ஆகும். இந்த பத்திரிக்கை 1780 ஆம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் துவக்கப்பட்டது. இந்த பத்திரிக்கை நிறுவனர் ஜேம்ஸ் அகஸ்டஸ் ஹிக்கி ஆவார். இது ஆங்கில பத்திரிக்கை (Newspaper) ஆகும்.

இந்தியாவில் வெளியான முதல் பத்திரிக்கை
பெங்கால் கெஸட் – 
Bengal Gazette

இந்த பதிவை படித்ததற்கு நன்றி ஏதேனும் கருத்துக்கள் இருந்தால் கீழே பதிவிடவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe For Latest Updates

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Sutrula Thalangal will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.