குதுரேமுக் சுற்றுலா

குதுரேமுக் சுற்றுலா

இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க இருப்பது குதுரேமுக் சுற்றுலா. இந்த இடம் கர்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள சிக்கமகளூரு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது.  இந்த சுற்றுலா இடம் மலையேற்றத்துக்கு மிகச் சிறந்ததாக விளங்குகிறது. குதுரேமுக் சுற்றுலா இடங்கள் குதுரேமுக் சிகரம் மலையேறுதல் ஹனுமங்கண்டி நீர்வீழ்ச்சி குதுரேமுக் தேசிய... Read more »
Kudremukh places to visit

Kudremukh

Kudremukh places to visit kudremukh tourist places in Karnataka famous for trekking. The peak locate in Chikkamagaluru district, Karnataka. Kudremukh places to visit are: Kudremukh Peak Trek Hanuman gundi falls Kudremukh National... Read more »

Places to visit in Shivgange

Places to visit in Shivgange In this article, we will see the places to visit in Shivgange. Shivgange situated 20 km from the town of Tumkur and 54 km from Bangalore. Shivgange... Read more »

Maravanthe Beach

The quest for peace and tranquility is making people explore beaches apart from the usual ones in Goa. So if that’s what you’re looking for, Maravanthe fits the bill. Located on one... Read more »

Skandagiri Hills

  South India Tour – Skandagiri Hills is a mountain fortress located just 70 kms from the city of Bangalore,also known as Kalavara Durga. Although much hasn’t been written about the place,... Read more »

Hampi Karnataka

Hampi A UNESCO world heritage site, Hampi was the capital of the Vijaya Nagar Empire. Situated on the banks of river Tungabhadra in Karnataka. The ruins of the palaces in Hampi, the... Read more »
கூர்க் சுற்றுலா

கூர்க் சுற்றுலா – Trekking in Coorg

இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க இருக்கும் சுற்றுலாத்தலம் கூர்க் சுற்றுலா. கூர்க் என்று அழைக்கப்படும் குடகு மலை ( kudagu malai ) கர்நாடகா மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது. அந்த மாநிலத்தில் மிக முக்கியமான சுற்றுலாத் தலமாக விளங்குகிறது. கூர்க் கர்நாடகாவின் காஷ்மீர் ( Kashmir... Read more »