ஆந்திரப் பிரதேசம்

ஆந்திரப் பிரதேசம் – Andhra Pradesh

ஆந்திரப்பிரதேசம் (Andhra Pradesh) இந்தியாவில் உள்ள 29 மாநிலங்களில் ஒன்றாகும்.இந்தியா நாட்டின் தென்கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளது. பரப்பளவு (162,970 கிமீ2) அடிப்படையில் இது இந்தியாவின் எட்டாவது பெரிய மாநிலமாகும். 2011 மக்கள்தொகைகணக்கெடுப்பின்படி ஆந்திரப் பிரதேசம் (Andhra Pradesh)  பத்தாவது பெரிய மாநிலமாகும். விசாகப்பட்டிணம்ஆந்திராவில் மிக... Read more »
Places to visit in Gandikota

Places to visit in Gandikota

Gandikota We are going to see the places to visit in Gandikota. In Telugu gandi means gorge and kota means fort. Gandikota found by Kapa Raja near by Bommanapalle village during 11th... Read more »

Belum Caves

Belum Caves Belum Caves are the second largest caves in the Indian subcontinent and the longest (3229 mts) caves in the plains of India. Formed in black limestone, the caves have long... Read more »
Places to visit in araku valley

The Ultimate travel guide for Araku Valley

10 Best places to visit in Araku valley are Tyda ParkBorra CavesAnanthagiriGosthani RiverTribal MuseumCoffee PlantationsKatiki waterfalls Dumbriguda Waterfalls Bheemili Beach Chaparai Waterfalls About Araku valley Hills Station near Visakhapatnam in Andhra Pradesh.Located on the Eastern... Read more »