இந்தியா மாநிலங்கள்

இந்தியா மாநிலங்கள் – Indian States – 29 states and capitals

இந்தியா மாநிலங்கள்: 29 இந்தியா மாநிலங்கள் ( 29 states and capitals ) மற்றும் 7 யூனியன் பிரதேசங்களையும் கொண்டுள்ளது. ஐந்து யூனியன் பிரதேசங்கள் மத்திய அரசால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றது. டெல்லி மற்றும் பாண்டிச்சேரி யூனியன் பிரதேசங்கள் சொந்த அரசாங்கத்தை கொண்டு நிர்வகிக்கப்படுகிறது. இங்கு பல... Read more »

இந்தியாவின் முதல் சபாநாயகர் யார் – First Speaker of India

இந்த பதிவில்  இந்தியாவின் முதல் சபாநாயகர் யார் – First speaker of India என்று இங்கு நாம் காணலாம்.  இந்தியாவின் முதல் சபாநாயகர் யார்? – First speaker of India ?  ஜி. வி. மாவ்லங்கர் – Ganesh Vasudev Mavalankar... Read more »

புதிய ஏழு உலக அதிசயங்கள் – 7 wonders of the world – ulaga athisayam

புதிய ஏழு உலக அதிசயங்கள் ( 7 wonders of the world – ulaga athisayam ) எவை என்பதை இந்த பதிவில் காணலாம். நியூ7ஒன்டர்ஸ் அறக்கட்டளை கருத்துக்கணிப்பு ஒன்றினை ஏற்பாடு செய்தது. 100 மில்லியன் பேருக்கும் அதிகமானோர் தங்கள் வாக்குகளை இணையம்... Read more »

நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம்- India house

இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க இருக்கும் தலைப்பு நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம். நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் என்பது நடக்கும் ஆட்சிக்கு எதிராக கொண்டுவரப்படும் ஒரு தீர்மானமாகும். இந்த தீர்மானம் வெற்றியடையும் பட்சத்தில் நடக்கும் ஆட்சி கலைக்கப்படும். இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தில் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம்... Read more »