தமிழ் தத்துவங்கள்

தமிழ் தத்துவங்கள்  சிலவற்றை இந்த பதிவு நாம் காணலாம். வலிமையே மகிழ்ச்சிகரமான, நிரந்தரமான, வளமான, அமரத்துவமான வாழ்க்கை ஆகும்.சுவாமி விவேகானந்தர் அடிக்கடி தவறு செய்கிறவன் அப்பாவி,ஒரே தவறைத்  திரும்ப செய்கிறவன் மூடன்.கண்ணதாசன் நேரத்தைத் தள்ளிப் போடாதே, தாமதத்தால் அபாயமான முடிவே ஏற்படும்.ஷேஸ்பியர் அமைதியான மனமே... Read more »

சுவாமி விவேகானந்தர் பொன்மொழிகள்

இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க இருக்கும் தலைப்பு விவேகானந்தர் பொன்மொழிகள். சுவாமி விவேகானந்தர் பல அற்புதமான பொன்மொழிகளை நமக்கு வழங்கியுள்ளார். அதில் சிலவற்றை நாம் காண்போம் . உங்கள் உடம்புக்கு மரணம் உண்டு,ஆனால் உங்களுக்கு ஒருபோதும் மரணம் இல்லை.சுவாமி விவேகானந்தர் கோழையும், முட்டாளுமே‘இது என்... Read more »

Famous Quotes of Swami Vivekananda

Read more »