ஊட்டி தாவரவியல் பூங்கா – ooty thavaraviyal poonga

ஊட்டி தாவரவியல் பூங்கா ( ooty thavaraviyal poonga ) நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஊட்டியில் அமைந்துள்ளது. இந்தப் பூங்கா ஊட்டியில் மிகவும்...

ஊட்டி ஏரி – Ooty Lake

ஊட்டி மலை ரயில்

ஊட்டி மலை ரயில் – Ooty Malai Rail

ஊட்டி மலை ரயில்

Nilgiri Mountain Railway

Best places to visit in ooty and kodaikanal

குதுரேமுக் சுற்றுலா

குதுரேமுக் சுற்றுலா

இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க இருப்பது குதுரேமுக் சுற்றுலா. இந்த இடம் கர்நாடகா மாநிலத்தில் உள்ள சிக்கமகளூரு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது.  இந்த சுற்றுலா...
Kudremukh places to visit

Kudremukh

Places to visit in Shivgange

Maravanthe Beach

Skandagiri Hills

ஆந்திரப் பிரதேசம்

ஆந்திரப் பிரதேசம் – Andhra Pradesh

ஆந்திரப்பிரதேசம் (Andhra Pradesh) இந்தியாவில் உள்ள 29 மாநிலங்களில் ஒன்றாகும்.இந்தியா நாட்டின் தென்கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ளது. பரப்பளவு (162,970 கிமீ2) அடிப்படையில் இது...
Places to visit in Gandikota

Places to visit in Gandikota

Belum Caves

Places to visit in araku valley

Places To Visit In Araku Valley

Subscribe For Latest Updates

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Sutrula Thalangal will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.